ریاست بیمارستان

دکتر علی سروش - دکتری تخصصی طب ورزشی و اصلاح شیوه زندگی (Sports Medicine and Lifestyle Intervention)

فارغ التحصیل از دانشگاه کارولینسکا کشور سوئد - عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Nullam euismod commodo

خلاصه ای از سوابق اجرائی :

1. رئیس مرکز آ.د.امام رضا (ع)- فعلی

2.مدیر  گروه طب ورزشی و توانبخشی دانشکده پزشکی (فعلی)

3.عضو شورای پژوهشی دانشگاه (فعلی)

4.رئیس مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب

5.مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلانغرب

6.پزشک معتمد و مسئول شورای پزشکی دانشگاه

7.مدیر امور درمان دانشگاه

8.معاونت پشتیبانی دانشگاه

9.مشاور اجرائی ریاست دانشگاه

10.معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

11.عضویت در شورا ها و کمیته های متعدد در دانشگاه

 

CURRICULUM  VITAE


All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه